من، رأی می دهم

من، رأی می دهم

https://irancrises.info/wp-content/uploads/2022/10/sorood_meli.mp3 رأی می دهم!اما نخست، و پس از عملیاتی شدن شرایط زیر:انحلال منصب ولی فقیهانحلال کلیه مجالس و شوراهای تصمیم گیریانحلال سپاه پاسدارانانحلال بسیجآزادی زندانی سیاسیبه رسمیت شناختن فعالیت کلیه نهادهای...
موقتا بجای دیدگاه دات نت -سایت بحران فعال است

موقتا بجای دیدگاه دات نت -سایت بحران فعال است

کاربر محترم اخیرا طی یک نظرخواهی، اکثر عزیزان رهنمود داده اند که طرح جدید سایت بحران بهتر از سایت دیدگاه است. به همین منظور، از جمعه 18 خردادماه 1403، سایت بحران irancrises.info برای مدت نامشخصی بجای سایت دیدگاه فعال خواهد بود. علت این تغییر، بهینه سازی طرح و نحوه...