کاربر محترم

اخیرا طی یک نظرخواهی، اکثر عزیزان رهنمود داده اند که طرح جدید سایت بحران بهتر از سایت دیدگاه است.
به همین منظور، از جمعه 18 خردادماه 1403، سایت بحران irancrises.info برای مدت نامشخصی بجای سایت دیدگاه فعال خواهد بود. علت این تغییر، بهینه سازی طرح و نحوه ارائه مطالب در دیدگاه است.
متاسفانه برنامه ریزی و طراحی سایت حرفه من نیست و دائما باید خودآموزی کنم. طی 6 ماه گذشته که دیدگاه را بارگذاری می کرده ام، بخش زیادی از وقت به خودآموزی گذشته است.

شایان توجه، از آنجا که اخیرا به بارگذاری در سایت بحران پرداخته ام، و طرح آن نزدیک به کامل است، در روز و هفته های نخست، تعداد مطالب و اخبار بسیار کم خواهد بود، و در مواردی ممکن است کاربر با مشکلات فنی روبرو شود. ممنون می شوم اگر مشکلات را به اطلاعم برسانید.

طراحی، برنامه ریزی و بهینه سازی سایت دیدگاه، با توجه به اینکه نمی خواهم مطالب منتشر شده حاضر در آن حذف شوند، می تواند مدت ها طول بکشد.
با پوزش.

شاد باشید
علی ناظر
16 خرداد 1403