احمد علوی – نمایش انتخاباتی در حاکمیت ولایی

احمد علوی – نمایش انتخاباتی در حاکمیت ولایی

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ مراسم رای‌گیری ولایی -که انتخابات خوانده می شود- به عنوان ابزاری چند منظوره برای نمایش مشروعیت و حمایت مردمی از حاکمیت بکار گرفته می‌شود، اما کنترل اجتماعی و مانیتورینگ سرسپردگی، سرکوب مخالفان و توزیع رانت‌های هم از دیگر کارکردهای این بازی...
احمد علوی – نمایش انتخاباتی در حاکمیت ولایی

کاندیداهای ولایی و عکسِ ‌رُخ یار – افشین حکیمیان

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ «هر لحظه به شکلی بت عیار بر آمد/ هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد/ گه پیر و جوان شد.» ایران هنوز که هنوز است، بخت و اقبالش در خوابی عمیق فرو رفته و سرنوشتش مستمسک اوهام و خواب‌وخیال‌‌های دورودراز و تمنای نفسانیِ او شده است. خواب‌وخیال‌هایی...