گفت‌وگوهای زندان و جنبش مهسا نامه‌ی آصف بیات به سعید مدنی

گفت‌وگوهای زندان و جنبش مهسا نامه‌ی آصف بیات به سعید مدنی

همکار گرامی جناب آقای دکتر مدنی، با سلام و آرزوی سلامتی و سرافرازی. متأسفم که این یادداشت را در زمانی می‌نویسم که شما در بند و تبعید به سر می‌برید. کاش وضعیت چنان بود که می‌توانستیم روی نیمکت پارکی در تهران به گفت‌وگو بنشینیم. ولی گویی چنین اشتیاق معمولی در کشور ما به...