فضای مناسب تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری

فضای مناسب تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری

تاجیکستان کشور جوان و اما دارای تمدن و فرهنگ کهن،کشوری که با طبیعت زیبا، مردم خونگرم، منابع متنوع و غنی قلب جهانگردان را می رباید. این کشور در آسیای میانه با وسعت 143 هزار کیلومتر مربع قرار دارد و با موقعیت مساعد آب و  هوایی و اقلیم گوارا می‌تواند سرزمین مناسبی برای...