حتی در چارچوبهای همین رژیم این دیگر انتخابات نیست بلکه فکاهیات است!

حتی در چارچوبهای همین رژیم این دیگر انتخابات نیست بلکه فکاهیات است!

  مسعود رجوی – ۲۰خرداد مسعود رجوی-۲۰ خرداد ۱۴۰۳ حتی در چارچوبهای همین رژیم این دیگر انتخابات نیست بلکه فکاهیات است! راستی این چه رژیمی است و به کجا رسیده است که ناگزیر در سر بزنگاهها، رؤسا و وزرا و خادمان خودش را مردود اعلام می‌کند. یعنی که بر سر خود...