نگاهی به ۲۱ سال برخورد امنیتی با ۱۰۳ شهروند دو تابعیتی و خارجی

نگاهی به ۲۱ سال برخورد امنیتی با ۱۰۳ شهروند دو تابعیتی و خارجی

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فهرستی از ۱۰۳ فرد با تابعیت خارجی یا تابعیت دوگانه را تهیه کرده است که از سال ۱۳۸۲ تاکنون توسط نهادهای امنیتی در ایران بازداشت شده اند. فهرست تهیه شده در جمع بندی خود، یک دستگاه قضایی عمیقاً معیوب را نشان می دهد که با...