جنبش ناسیونالیسم کرد در سوگ قاضی القضات مرگ! ملکه عزتی

جنبش ناسیونالیسم کرد در سوگ قاضی القضات مرگ! ملکه عزتی

با مرگ رئیسی، جلاد دهه ۶۰ جنبش ناسیونالیسم کرد و کاسه لیسان درگاه جمهوری اسلامی در ابراز نگرانی و همدردی گوی سبقت را از هم ربودند. صفوف ملون احزاب این جنبش و اقمار رنگارنگ و هم خانواده پ ک ک و مزلوم کوبانی تا احزاب اقلیم کردستان در کمال بیشرمی در مرگ قاتل سالهای ۶۰ که...
جنبش ناسیونالیسم کرد در سوگ قاضی القضات مرگ! ملکه عزتی

بمناسبت درگذشت رفیق مظفر صالح نیا شهر سنندج یکی از ستارگانش را از دست داد!

اعلامیه حزب حکمتیست با تاسف عمیق مطلع شدیم که صبح امروز شنبه ١٢ خرداد ١٤٠٣ در سنندج، رفیق مظفر صالح نیا بدلیل سکته قلبی جهان ما را در سن ٥٤ سالگی ترک گفته است. مظفر صالح نیا از چهره های سرشناس و محبوب شهر سنندج و کردستان، فردی مورد اعتماد میان شبکه‌های فعالین سیاسی چپ...