مبانی نظری دولت رفاه (ویدیو)

اولویت‌دهی به کودکان در حمایت‌های اجتماعی

نشست اولویت‌دهی به کودکان در حمایت‌های اجتماعی برگزار شد. نشست تخصصی اولویت‌دهی به کودکان در حمایت‌های اجتماعی؛ ایده، سیاست‌گذاری و اجرا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی و به سفارش مرجع ملی...
مبانی نظری دولت رفاه (ویدیو)

کودکان کار؛ قربانیان کوچک فقر

خانه ملت گزارش می‌دهد: رشد جمعیت کودکان کار ناشی از فقر و ناکامی دستگاه‌های مربوطه در ساماندهی و حمایت از آنها که تنها به جمع‌آوری مقطعی این کودکان اکتفا می کنند، عامل تداوم و گسترش دامنه این شاخه از آسیب‌های اجتماعی شده است نگاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از...