سراب بهبود معیشت با همستر دیجیتال!

سراب بهبود معیشت با همستر دیجیتال!

«آرمان ملی» به بررسی ابزارهای جدید در دنیای رمزارزها و چالش‌های پیش روی می‌پردازد آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: بازار ارزهای دیجتیال از جمله بازارهای مالی نوظهوری است که به انواع روش‌های مختلف به سرعت در حال گسترش است. رمزارز دیجیتالی تلگرامی نیز از جمله ایردراپ‌هایی...