اعلامیه حزب حکمتیست

با تاسف عمیق مطلع شدیم که صبح امروز شنبه ١٢ خرداد ١٤٠٣ در سنندج، رفیق مظفر صالح نیا بدلیل سکته قلبی جهان ما را در سن ٥٤ سالگی ترک گفته است.

مظفر صالح نیا از چهره های سرشناس و محبوب شهر سنندج و کردستان، فردی مورد اعتماد میان شبکه‌های فعالین سیاسی چپ و سوسیالیست ایران، کمونیستی برجسته و مدافع آزادی و برابری و رهائی کارگران بود. امروز شهر سنندج و جنبش کارگری و کمونیستی رفیقی قابل اتکا، انسانی بشدت خوشنام و محبوب و یکی از ستارگانش را از دست داد. مظفر صالح نیا از چهره های سیاسی است که ده ها بار بازداشت و زندان و احضار شده بود. با درگذشت مظفر صالح نیا کارگران و مردمی که برای آزادی و رهائی میجنگند، یکی از همرزمان قابل اتکا و یکی از یاران پیگیر خود را از دست دادند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست درگذشت نابهنگام رفیق مظفر صالح نیا را به اعضای خانواده و عزیزانش، به رفیق الهام صالح نیا، به فعالین و رفقای بیشمارش در سنندج و شهرهای کردستان و به جنبش کارگری و کمونیستی ایران صمیمانه تسلیت میگوید. یاد و خاطره رفیق مظفر صالح نیا گرامی است!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
١٢ خرداد ١٤٠٣ – ١ ژوئن ٢٠٢٤