در گزارش مؤسسۀ علوم و امنیت بین‌المللی آمریکا (ISIS) آمده است: ایران اکنون اورانیوم با درجۀ غلظت کافی برای تولید اولین سلاح هسته‌ای خود در عرض یک هفته و در مجموع، شش کلاهک هسته‌ای ظرف یک ماه در اختیار دارد.

نویسندگان این گزارش معتقدند با توجه به اینکه روابط ایران با غرب در سطح بسیار پائینی قرار دارد، اکنون توانایی تهران در زمینۀ فنآوری نظامی هسته‌ای بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است. به نظر آن‌ها، این کشور فرصت‌های عظیمی برای یک جهش بلند رو به جلو دارد. در حال حاضر، ایران قادر به تولید چنان حجمی از اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد است که تنها بخشی از آن برای ساخت سلاح هسته‌ای در عرض یک هفته کفایت می‌کند.

نویسندگان گزارش بر این باورند که در حال حاضر می‌توان در مورد ساخت ۶ کلاهک هسته‌ای توسط ایران در ماه صحبت کرد و تا پنج ماه دیگر این کشور ممکن است ۱۲ کلاهک تولید کند. با این حال، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان می‌کنند، اگر ایران به آن‌ها اجازۀ بازرسی ندهد، تشخیص این نقض برای بازرسان آژانس دشوار خواهد بود.

کارشناسان آمریکایی نتیجه می‌گیرند: «ایران از توانایی کافی برای تولید حجم زیاد اورانیوم غنی‌شده و رسیدن به سطح غنی‌سازی تا ۹۰ درصد، یعنی اورانیوم با درجۀ تسلیحاتی برخوردار است». آن‌ها خاطرنشان می‌سازند که «ایران اهداف بلندپروازانه‌ برای توسعۀ برنامۀ غنی‌سازی خود دارد و برای دستیابی به ده‌ها هزار سانتریفیوژ پیشرفته با سطوح مختلف غنی‌سازی و ده‌ها هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تلاش می‌کند». در گزارش مؤسسۀ علوم و امنیت بین‌المللی آمریکا گفته می‌شود که ایران با داشتن ذخایر رو به رشد خود می‌تواند به سرعت «اورانیوم با درجۀ تسلیحات کافی برای یک

About The Author