شنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۴

با حضور:
پریسا پوینده: دبیر کمیته آزادی زندانیان سیاسی
شیوا محبوبی: سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی
طناز کلاهچیان: حقوقدان

محل برگزاری: کافه لاییک ، بروکسل
ساعت: ۱۴ تا ۱۸

برگزارکننده: شبکه زن،زندگی،آزادی  بلژیک