علی ناظر: راه پیش روی مردم غزه – پذیرش قطعنامه بدون محکومیت جنایات جنگی اسرائیل ….. یا…. ادامه قحطی و جنایات اسرائیل

بلینکن: اگر حماس پیشنهادی را که برای توقف جنگ غزه ارائه کردیم نپذیرد، مسئولیت آن بر عهده حماس خواهد بود.