به نوشتۀ روزنامۀ “نزاویسیمایا” چاپ مسکو شکاف میان رهبران ایران و سوریه رو به افزایش است. به نوشتۀ این روزنامه حکومت ایران معتقد است که بشار اسد، رهبر رژیم دمشق، آمادۀ امضای یک توافق احتمالی با غرب است و به همین خاطر در قبال جنگ غزه رویکردی معتدل اتخاذ کرده است.

به نوشتۀ “نزاویسیمایا” نشانه‌های شکاف میان تهران و دمشق پس از حملۀ اسرائیل به کنسولگری ایران در قلب دمشق و کشته شدن افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران آشکار شدند. روزنامۀ روس به نقل از منابع مطلع افزوده است که حملۀ اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و جنگ در نوار غزه تاثیر منفی بر مناسبات رژیم‌های ایران و سوریه نهاده است زیرا تهران بعید نمی‌داند که بشار اسد عمداً موضعی بی‌طرفانه در قبال جنگ اسرائیل و حماس اتخاذ کرده تا به این ترتیب توجۀ کشورهای غربی را به خود جلب کند.

به گفتۀ “نزاویسیمایا” به همین دلیل تهران در نظر دارد کمک‌های خود را به رژیم اسد کاهش دهد و اعضای سپاه پاسداران را از مواضع سنتی خود در سوریه بیرون بکشد. حسن شمشادی، دبیر اتاق بازرگانی ایران و سوریه به تازگی گفت که از مجموعه ۱٣٩٠ شرکت ایرانی ثبت شده در سوریه شمار شرکت های ایرانی فعال در سوریه از بیست مورد فراتر نمی‌رود. در این حال، گزارش های متعدد از کاهش سرمایه‌گذاری ایران در سوریه و عراق طی سال‌های گذشته حکایت دارند و به گفتۀ کارشناسان اقتصادی علت اصلی این امر تحریم‌های اقتصادی و مالی و بی کفایتی مقامات ایرانی است.