پیام پزشکیان به جهان

پیام پزشکیان به جهان

مقاله رئیس جمهوری منتخب مردم در روزنامه تهران‌تایمز؛ پیام من به جهان جدید تهران – ایرنا – رئیس جمهوری منتخب مردم با انتشار مقاله‌ای با عنوان «پیام من به جهان رسید»، نگاه و رویکرد خود را به روابط با کشورهای منطقه، آفریقا، چین، روسیه، اروپا و آمریکا تشریح...
کارت قرمز به کار کودکان؛ ۱۶۰ میلیون کودک در چاله کار اجباری

کارت قرمز به کار کودکان؛ ۱۶۰ میلیون کودک در چاله کار اجباری

مریم شفیعی تهران- ایرنا- اگرچه طبق قوانین بین‌المللیT کار برای کودکان منع شده اما آمارهای دو نهاد بین المللی یونیسف و سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد بیش از ۱۶۰ میلیون کودک در جهان گرفتار کار اجباری هستند و این روند به دلایل مختلفی از جمله فقر، تبعیض و نابرابری،...