نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپس‌گرایانه و غیر اخلاقی است

نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپس‌گرایانه و غیر اخلاقی است

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران خانه سینما به مخبر و پزشکیان نامه نوشت/ آیین­ نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده/ به تازگی در رسانه های مجازی تصویر آیین­ نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم با سربرگ...