اتحادیه اروپا – بکُش ولی خونه نساز

اتحادیه اروپا – بکُش ولی خونه نساز

اتحادیه اروپا تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای شهرک‌سازی در کرانه باختری را محکوم کرد لندن – ایرنا – دفتر سخنگویی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری رود اردن را...