گردشگری در ایران، درگیر مارپیچ اضمحلال

گردشگری در ایران، درگیر مارپیچ اضمحلال

ماهنامه خط صلح _ در ورودی فرودگاه امام خمینی تهران، جمعیت قابل‌توجهی از مسافران در حال عبور از گیت‌های کنترل گذرنامه هستند؛ در میان این انبوه جمعیت، خیلی از اوقات تعداد گردشگران خارجی به‌ وضوح انگشت‌شمار است. این در حالی است که در فرودگاه‌های بین‌المللی –حتی جایی به...