تاثیر رای منفی مردم به حاکمیت استبدادی

تاثیر رای منفی مردم به حاکمیت استبدادی

پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت دور دوم “انتخابات ریاست جمهوری” بنام ذات هستی بخش هموطنان گرامی، با فرض راست شمردن آمار رای دهندگان ارائه شده از سوی حاکمیت، دور نخست نمایش انتخاب نماینده ولی مطلقه فقیه به عنوان رئیس قوه مجریه، با رای منفی اکثریت بزرگی...
پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت کودتای سی خرداد ۱۳۶۰

پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت کودتای سی خرداد ۱۳۶۰

کودتای ملاتاریا در سی خرداد ۱۳۶۰ علیه ولایت جمهور مردم، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است که هدفهای اصلی انقلاب ضد استبدادی مردم ایران در سال ۵۷ یعنی استقلال، آزادی، و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را به محاق برد و ایران و مردم آن را دچار استبدادی بس جنایتکار و خائن...