حسین شریعتمداری: دوگانه‌های تخیلی نسازید! (نکته)

حسین شریعتمداری: دوگانه‌های تخیلی نسازید! (نکته)

۱- یکی از مدعیان اصلاحات در مصاحبه‌ای گفته است هرچه میزان مشارکت بالاتر برود و حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، شانس رای‌آوری نامزد جبهه اصلاحات بیشتر خواهد بود! مفهوم دیگر این سخن آن است که توده‌های مردم، هوادار و طرفدار جبهه اصلاحات هستند! و رای آنها به سبد نامزد...