اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست در رابطه با فشار بر احزاب اپوزیسیون کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان

اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست در رابطه با فشار بر احزاب اپوزیسیون کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان

اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست در رابطه با فشار بر احزاب اپوزیسیون کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان تهدید و فشار بر احزاب اپوزسیون ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق به ترک اردوگاه های محل استقرار آنها از جانب دولت اقلیم کردستان بویژه اتحادیه...
در مورد تروریست اعلام شدن سپاه پاسداران

در مورد تروریست اعلام شدن سپاه پاسداران

دولت کانادا امروز ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این یک موفقیت سیاسی برای مردم ایران است. این موفقیت را به همه مردم آزاده ایران صمیمانه تبریک میگوییم. سپاه پاسداران اصلی‌ترین ارگان سرکوب مردم و حفظ حکومت جنایت...