«به‌پای دارنده آتش ها*»/ مرضیه شفیع (شمسی)

«به‌پای دارنده آتش ها*»/ مرضیه شفیع (شمسی)

سه‌شنبه, 25. ژوئن 2024 – 11:01 مرضیه شفیع (شمسی) این متن را بمناسبت فرارسیدن «٨ تیر» و چهل و هشتمین سالگشت، جاودانه شدن حمید  اشرف و یاران، نوشته ام؛ در رابطه با زندگی و خصوصیات اخلاقی و مبارزات و فداکاری اکثر رفقای ما و بویژه شهادت رفیق حمید اشرف مطالب زیادی...