لزوم مبارزه با تشدید قحطی (برگردان)

لزوم مبارزه با تشدید قحطی (برگردان)

حداقل ١٨ کشور و منطقۀ جهان از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند و در صورت عدم دریافت فوری کمک‌ها، ممکن است با قحطی گسترده‌تری مواجه شوند. به گزارش بلتا، آژانس‌های بشردوستانۀ سازمان ملل در این باره هشدار می‌دهند. در گزارش جدیدی سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) و برنامۀ جهانی...