معاون قضاییه جلادان با وقاحتی بی‌مانند از یک معاملهٔ ننگین خبر داد و اعلام کرد

«از حمله پلیس فرانسه به مقر اصلی مجاهدین استقبال می‌کنیم. این عملیات به‌طور زنده توسط ایران رصد می‌شد»

انتشار عکس‌های مجعول سلاحهای به دست آمده از ساختمان پشتیبانان مقاومت ایران در رسانه‌های فاشیسم دینی

  • دولت فرانسه باید به جای مماشات و معامله و باج دادن از حساب مقاومت ایران به دیکتاتوری تروریستی با قدرت و قاطعیت برخورد کند. این همان ساختمانی است که سال گذشته در همین ایام دو بار توسط رژیم ملایان مورد حملهٔ تروریستی قرار گرفت.
  • سه پناهنده‌ای که از آنها خواسته شده فرانسه را ترک کنند مطلقاً هیچ کار غیرقانونی نکرده‌اند و بایستی از آنها معذرت‌خواهی شود

در متن زیر از جانب معاون بین‌الملل قضاییه جلادان منتهای وقاحت و فرومایگی و در عین‌حال نیازمندی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای ضربه زدن به مقاومت عادلانه مردم ایران به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران موج می‌زند. او به‌وضوح به یک معاملهٔ ننگین اشاره می‌کند که بایستی توسط دولت فرانسه به آن پاسخ داده شود.

 

-

همزمان تلویزیون رژیم از «یورش پلیس فرانسه» به مجاهدین خبر داد و رسانه‌های رژیم، یکی پس از دیگری با انتشار عکس‌های مجعول از سلاحهای موهومی که پلیس فرانسه در بازرسی از «مقر مجاهدین در پاریس» به دست آورده است، خود را خفه می‌کنند (از جمله خبرگزاری نیروی تروریستی قدس و خبرگزاری قضاییه جلادان- ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴).

-

روز سه‌شنبه ۱۱ ژوئن نیز چهاردهمین جلسه محاکمه غیابی ۱۰۴تن از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران که ۴۳سال است ایران را ترک کرده‌اند جریان داشت و رژیم خواهان استرداد آنها برای شکنجه و اعدام است. سناریوی دادگاه مزبور آمیخته با داستانسرایی‌های کمدی و مبتذل در مورد «کودک سربازان» مجاهدین در زمان جنگ کویت در عراق در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ بود که در لوموند ۱۰ژوئن هم منعکس شد.

داستانسرایی‌ها و دروغ‌پردازیهای زنجیره‌یی در آستانهٔ تحریم گسترده انتخابات قلابی رژیم نامشروع «ولایت فقیه» توسط مردم ایران تنها نیاز مبرم رژیم درمانده آخوندها به قدرت‌نمایی پوشالی و روحیه دادن به نیروهای وارفته‌اش و نیز منتهای ترس و وحشت از مجاهدین و مقاومت ایران را نشان می‌دهد. انتخابات مارس گذشته مجلس این رژیم طبق آمار حکومتی توسط ۹۳درصد از مردم ایران تحریم شد. رأی اکثریت عظیم مردم ایران سرنگونی استبداد دینی است.

سال گذشته همین ساختمان پشتیبانان مقاومت ایران در سنت‌اوئن‌لومون در شمال پاریس که رسماً تحت عنوان «انجمن سیما» به ثبت قانونی رسیده است دو بار توسط مزدوران رژیم در ۳۱می‌ و ۱۱ژوئن ۲۰۲۳ مورد حملهٔ تروریستی قرار گرفت.

دولت فرانسه باید به جای مماشات و معامله و باج دادن از حساب مقاومت ایران به دیکتاتوری تروریستی با قدرت و قاطعیت برخورد کند.

۳پناهنده داوطلبی که از آنها خواسته شده فرانسه را ترک کنند و به آلمان و ایتالیا بروند مطلقاً هیچ کار غیرقانونی نکرده‌اند و بایستی از آنها معذرت‌خواهی شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ خرداد ۱۴۰۳ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۴)