مجازات اعدام، رسما قتل عمد دولتی و کشتن شهروندان بی‌دفاع است. دولتی هم‌چون جمهوری اسلامی ایران که شهروندان را فردی و جمعی محکوم به اعدام می‌کند چه تعداد محکومین آن کم و یا زیاد باشد فرقی نمی‌کند دولتی جنایت‌کار است، مرتکب قتل عمد و جنایت علیه بشریت شده است و به هیچ‌وجه حقانیت کشورداری ندارد. در حالی که جمهوری اسلامی ۴۵ سال است مخالفین خود را اعدام و ترور می‌کند.

ادامه مطلب در فورمت پ.د.اف