دعوت حسن روحانی از مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری

تهران- ایرنا- رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از مردم ایران خواست در دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه – ۱۱ تیرماه – در پیامی نوشت: با یک انتخاب حیاتی و تاریخی میان دو راه مواجه هستیم. «رأی دادن و ندادن» سرنوشت حداقل یک دهه آینده را رقم می‌زند. با یک دولت تندرو همه ما ضرر می‌کنیم، چه رأی داده باشیم چه رأی نداده باشیم. یک نامزد تحریم را نعمت و دیگر فاجعه می‌داند.

وی در پیام خود آورده است: من رأی دادن را قبل از آنکه وظیفه بدانم حق افراد می‌دانم. اما ما به جز حق، در برابر «کشور» خود (که فراخ‌تر از جناح و قوم و قشر و حتی حاکمیت است) مسئولیت و حتی تکلیف (مدنی) داریم. ایران خانه مشترک همه ماست و در برابر سیلی ویرانگر نمی‌توانیم بگوییم ما مسئولیت نداریم. در برابر سوراخ کردن این کشتی همه ما مسئولیم و نمی‌توانیم بگوییم به ما ربطی ندارد. یا همه با هم غرق می‌شویم یا همه با هم به ساحل می‌رسیم.

رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکید کرد: امروز دو نامزد داریم که یکی تحریم در سیاست خارجی و اقتصاد را نعمت می‌داند و دیگری آن را فاجعه می‌داند. یکی قطع رابطه با جهان را فرصتی می‌پندارد و دیگری آن را از دست دادن فرصت‌ها می‌خواند. هنر یکی دیوار کشیدن و حصار کشیدن دور ایران است و هنر دیگری برداشتن دیوارها و حصارها با کمک بهترین دیپلمات‌ها و کارشناسان است.

روحانی خطاب به ملت ایران نوشت، امروز شما در برابر دو انتخاب قرار دارید، نخست مشارکت یا تحریم (انتخابات) و دوم تحریم یا تعامل با جهان. انتخاب بین پیشرفت واقع‌بینانه و یا عقب‌گرد خیالبافانه، انتخاب بین تعامل عزتمندانه یا تحقیر بین‌المللی، انتخابی که دو گزینه روشن و صریح در برابر شما دارد و با هر انتخاب؛ میان «رأی دادن و ندادن»، میان نامزد اول و نامزد دوم، می‌توانید سرنوشت حداقل یک دهه آینده خود را رقم بزنید.