سایت بحران: فقط 30 کشور از 206 کشور پیام داده اند 

کدام کشورها به رئیس‌جمهور منتخب تبریک گفتند؟

با انتخاب مسعود پزشکیان، به عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشورمان توسط مردم، مقامات و شخصیت‌های سیاسی بلندپایه کشورهای مختلف این انتخاب را به او تبریک گفتند.