مسعود رجوی – ۱۳ تیر ۱۴۰۳: خامنه‌ای و رأی و انتخابات التماسی!

  • 1403/04/13

پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران - ۱۳تیر ۱۴۰۳

پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران – ۱۳تیر ۱۴۰۳

مسعود رجوی-۱۳ تیر ۱۴۰۳

خامنه‌ای و رأی و انتخابات التماسی!

سرپوش تقلبات میلیونی بعدی و جا انداختن دروغهای قبلی در مورد مشارکت ۴۰ درصدی

گوئیا ۴۰درصد واقعی اما کمتر از ”حدس و توقع“ خلیفه بوده

و ۶۰درصد الباقی هم سرنگونی نمی‌خواهند!

خامنه‌ای صبح جمعه ۸ تیر برای «حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رأی‌دهندگان» التماس می‌کرد

و آن را «نیاز قطعی» رژیم اعلام کرد و صریحاً گفت:

”دوام و قوام“ و ”عزت و آبروی“ رژیم ”متوقف به حضور مردم“ در انتخابات و ”یک امر لازم و واجب“ است

اما ثابت شد که «سگ زرد برادر شغال و پتک کوبندهٔ تحریم در انتظار» بوده است

ثابت شد که دوام و قوام و عزت و آبرویی در کار نیست و التماس و تقلب دیگر اثر ندارد!

با این حال ما به‌غایت استقبال می‌کنیم که خامنه‌ای با تقلبات میلیونی هم که شده

بگذارد سگ زرد به جای شغال بر کرسی ریاست‌جمهوری ولایت بنشیند

این شقه و شکاف در راستای قیام و گسستن بند از بند نظام است

فقط یادش باشد که ۷سال پیش قالیباف در مورد پشتوانه و پایگاه اجتماعی رژیم

در مناظره و تلویزیون رژیم در اردیبهشت ۹۶ رو به رقیب ناگزیر خاطرنشان کرد:

«۴درصد زالوصفت خون ۹۶درصد مردم را می‌مکند»

شیخ هم‌چون شاه با قیام خلق و برگه‌های آتشین رأی شورشگران خاکستر می‌شود

انقلاب دموکراتیک ایران پیروز می‌شود