گزارشی از یک برنامه صدا و سیما

علی ناظر: چند لحظه پیش، در برنامه میزگرد فرهنگی (ویژه انتخابات)، دکتر انتظامی (کارشناس و پرسشگر) به نواری که جانباخته خلق موسی خیابانی در اواخر پائیز 1360 بین اعضا و کادر ها پخش کرده بود اشاره می کند که در آنجا موسی می گوید در این شش ماه گذشته ما دستاورد بزرگی داشته ایم. «ما مساله حل کن های رژیم را حذف کردیم». دکتر انتظامی از پورمحمدی می پرسد در این زمان مساله حل کن ها چه باید بکنند؟
پور محمدی در پاسخ می گوید «خمینی که تنها انقلاب نکرد» او با کمک تعدادی «مساله حل کن» انقلاب را پیش برد و آن «ملعون» درست می گفت که آمدند و تمام مساله حل کن ها را حذف کردند.

مجاهدین ترور فیزیکی کردند، و ما الان در حال ترور شخصیت هستیم. به هرکس و هرنفری به علتی ایراد گرفته و شخصیتش را ترور می کنینم.

این اولین بار نیست که نامزدهای منصب رئیس جمهور اسلامی، از عدم وفاق و بحرانزدگی درون نظام صحبت کرده و هیچکدام هنوز راه حلی برای برونرفت از این بن بست ارائه نکرده اند.
پورمحمدی ظاهرا می خواهد ادعا کند که می تواند نظام را از بحران فروپاشی نجات دهد.
علی ناظر: 29 خرداد 1403
18 ژوئن 2024