هم‌زمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند سرمایه‌گذاری روی معادن لیتیم در افزایش درآمدهای کشور نقش مهم دارد.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که معادن لیتیم کشور تا اکنون با هیچ شرکتی قرارداد نشده است.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که معادن لیتیم در ولایت‌های هلمند، نورستان و غزنی قرار دارند و برخی از کشورها به شمول چین برای سرمایه‌گذاری روی آن، دلبستگی دارد.

آقای افغان در این باره گفت: «لیتیم یکی از عناصر و منرال‌های استراتیژیک برای افغانستان است، در این مورد گرچند شرکت‌های متعدد برعلاوه شرکت‌های چینایی علاقه‌مندی خود را نشان دادند؛ لیکن تاهنوز همرای هیچ‌کس قرارداد صورت نگرفته است.»

افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که معادن لیتیم فراوانی را در خود جاداده است.

هم‌زمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند سرمایه‌گذاری روی معادن لیتیم در افزایش درآمدهای کشور نقش مهم دارد.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر ما بتوانیم تمام مراحل پروسس و تولید آن را در داخل کشور داشته باشیم، در آن صورت می‌تواند موثریت خیلی بلند اقتصادی داشته باشد که هم بتواند زمینه کار ایجاد کند و هم ارز خلق بکند و هم بتواند ما را حرکت بدهد طرف رشد اقتصادی.»

شاکر یعقوبی آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «در صورت که ما با کشورهای خارجی و یا کمپنی‌های قراردادی طوری پیش برویم که جدا از تامین نیازهای داخلی ما یک سلسله عواید بلندتری از ناحیه لیتیوم برای افغانستان بپردازند، یک فرصت خوب است و لیتیم افغانستان می‌تواند منابع خوب‌تری بدست سکتور معادن افغانستان بدهد.»

لیتیم که مهم‌ترین ذخیره‌کننده نیروی برق به شمار می‌رود، بیش‌تر در فناوری‌های نوین به‌ویژه در ساخت بتری‌ تیلفون‌های همراه، موترهای برقی، کمپیوتر و بتری‌ هواپیماهای بی‌سرنشین کارگرفته می‌شود.

پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی در کشور وزارت معادن و پترولیم به استخراج معادن به‌گونه شفاف تاکید کرده است.