تهران- ایرنا- رویای یک شبه پولدار شدن آرزویی‌ست که شاید ریشه در عجول بودن افراد داشته باشد که می‌خواهند ره صدساله را یک شبه طی کنند. این آرزو گاهی با ورودِ بدون اطلاع افراد به بازار بورس دنبال می‌شود، یک روز با کوروش کمپانی و یک روز هم با همستر کمبت. اما علت تمایل افراد به کسب پول در کوتاه مدت چیست؟