سپاه پاسداران اصلی‌ترین ارگان سرکوب مردم و حفظ حکومت جنایت اسلامی است. سپاه پاسداران ارگان اصلی کشتار مردم در خیابان‌ها و دستگیری فعالین، شکنجه و تجاوز و ارعاب در تمام ۴۵ سال گذشته، ارگان اصلی سرکوب مردم کردستان و بلوچستان، سرکوب دانشجویان، کشتار دی ۹۶، آبان ۹۸، کشتار معترضین انقلاب زن زندگی آزادی و عامل سرنگون کردن هواپیمای مسافربری پی‌اس ۷۵۲ است. سپاه همچنین یک نیروی تروریستی است که در حمایت از دیگر دار و دسته‌های اسلامی در منطقه در سرکوب مردم عراق و سوریه و دیگر کشورهای اسلام‌زده نقش فعالی ایفا میکند. تروریست اعلام شدن سپاه توسط دولت کانادا راه را برای تروریست شناخته شدن این نیروی خبیث و جنایتکار توسط دول اروپایی و استرالیا و سایر دولت‌ها هموار میکند.

قرار گرفتن سپاه در لیست نیروهای تروریست توسط دولت کانادا محصول انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین مبارزه نیروهای سرنگونی‌طلب در خارج کشور از جمله فعالیت انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی است.

این موفقیت، تاثیر مثبتی بر فضای اعتراضی در داخل کشور خواهد گذاشت و تردیدی در این نیست که با پیشروی انقلاب در ایران و فعالیت احزاب و نیروهای سرنگونی‌طلب، دولت‌های اروپایی و سایر دولت‌ها نیز مجبور خواهند شد که هم سپاه را در لیست نیروهای تروریستی قرار دهند و هم جمهوری اسلامی را بعنوان یک حکومت آپارتاید جنسیتی و بدلیل جنایات بیشمار علیه بشریت بایکوت کنند. نه تنها سپاه بلکه کل جمهوری اسلامی باید به عنوان یک رژیم تروریست در جهان طرد و منزوی بشود.

مردم ایران مصممند سپاه پاسداران و کل حکومت ضد انسانی اسلامی را متحدانه از جامعه جارو کنند و به کارنامه بیش از چهل سال جنایات آن برای همیشه مهر پایان بگذارند. حزب کمونیست کارگری از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴