علی ناظر: بنا به گزارش چند لحظه پیش صدا و سیمای ج.ا. حمید نوری آزادی شده و تا ساعاتی دیگر وارد کشور می شود