در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اعتراض کارگرها به اجبار کارفرمایان برای حضور در گردهمایی انتخاباتی محمدباقر قالیباف

asdasd
کد خبر : ۱۴۹۵۲۲۰

به گفته کارگران، این شرکت امروز به دلیل برنامه قطعی برق تعطیل است؛ اما کارگران را با مینی‌بوس و اتوبوس راهی ستاد قالیباف در تهران کرده تا حمایت کارگران از قالیباف را تبلیغ کنند؛ این درحالی است که بسیاری از این کارگران این واحد تولیدی موافق این اقدام نیستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی انتخاباتی کارگران، بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی با حضور محمدباقر قالیباف در سالن حجاب برگزار شد.

روز گذشته تعدادی از کارگران در تماس با ایلنا گفتند: فردا صبح، شرکت ما، به اجبار تمام پرسنل رو برای تبلیغ و تجمع در حمایت از قالیباف به تهران اعزام می‌کند. ما کارگران ناراضی هستیم اما کاری از دست ما بر نمی‌آید.

آنها با اظهار نگرانی از احتمال به خطر افتادن امنیت شغلی خود در صورت امتناع از رفتن به تهران و شرکت در همایش تبلیغاتی قالیباف گفتند: ابتدا با تطمیع و گفتن اینکه به شما پاداش و اضافه کار می دهیم سعی در مجاب کردن کارگران داشتند که به دلیل عدم استقبال کارگران به زور و تهدید متوسل شدند.

به گفته کارگران، این شرکت امروز به دلیل برنامه قطعی برق تعطیل است؛ اما کارگران را با مینی‌بوس و اتوبوس راهی ستاد قالیباف در تهران کرده تا حمایت کارگران از قالیباف را تبلیغ کنند؛ این درحالی است که بسیاری از این کارگران این واحد تولیدی موافق این اقدام نیستند.

به گفته کارگران این شرکت، مدیریت به کارگران قول داده که برای همه کارگران حق ماموریت به همراه وعده غذایی در این روز درنظر گرفته شود.