حسن روحانی در سال ۹۶ به اندازه کل آمار مشارکت دیروز ۸ تیرماه ۱۴۰۳ رأی آورد. منبع: اصلاحات نیوز