حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت‌(رجایی‌شهر) به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دو اتهام جنایت جنگی در سطح بین‌الملل و قتل، در سوئد به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان محکوم شده بود.

اکنون او با دو تبعه سوئدی که در ایران زندانی بودند، مبادله شده است.

 آزادی شهروندان سوئدی و همه کسانی که از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدهاند از جمله آزادی احمدرضا جلالی باید یک امر همه آزادیخواهان باشد اما معامله و مماشات دولت‌ها با سیاست‌های ۴۰ ساله گروگانگیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامیُ یک فاجعه بزرگ تکراری و غم‌انگیز برای بشریت است. آزادی و استرداد  تبادل زندانیان و یا اسرا  بین دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، در روز روشن چشم بستن به تروریسم این حکومت است. حمید نوری، در یک داگاه علنی و عادلانه و با برخورداری از همه حقوق خود به‌عنوان یک مجرم به ویژه حق دفاع و حق داشتن وکیل مدافع در یک زمان طولانی محاکمه بیش چهار ساله، سرانجام به دلیل جنایت علیه مردم ایران محکوم شده بود اکنون آزادی و بازگشت او به ایران، مانند آزادی اسدالله اسدی از جانب دولت بلژیک، دارابی از سوی دولت آلمان، انیس نقاش از سوی دولت فرانسه و… بیانگر سازش این دولت‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و مخالف تروریسم با یکی از هارترین و جنایت‌کارترین و بچه‌کش‌ترین حکومت‌های عصر حاضر است. 

ادامه متن در فورمات پ.د.اف